B1 Burger Bò + Gà 1 Miếng + Pepsi

  • B1 Burger Bò + Gà 1 Miếng + Pepsi
B1 Burger Bò + Gà 1 Miếng + Pepsi

B1 Burger Bò + Gà 1 Miếng + Pepsi

  • ID: B1
  • Tình trạng: Còn hàng

01 Burger bò 01 Miếng gà rán truyền thống 01 Pepsi

0254 3 515757

Giỏ hàng