B1 Burger Bò + Gà 1 Miếng + Coke

  • B1 Burger Bò + Gà 1 Miếng + Coke
B1 Burger Bò + Gà 1 Miếng + Coke

B1 Burger Bò + Gà 1 Miếng + Coke

  • ID: B1
  • Tình trạng: Còn hàng

01 Burger bò 01 Miếng gà rán truyền thống 01 Coke

0254 3 515757

Giỏ hàng