B5 Burger Tôm + Gà 1 Miếng + Pepsi

  • B5 Burger Tôm + Gà 1 Miếng + Pepsi
B5 Burger Tôm + Gà 1 Miếng + Pepsi

B5 Burger Tôm + Gà 1 Miếng + Pepsi

  • Tình trạng: Còn hàng

01 Burger Tôm 01 gà rán truyền thống 01 Pepsi

0254 3 515757

Giỏ hàng