B6 Burrito + Gà 1 Miếng + khoai tây vừa + Coke

  • B6 Burrito + Gà 1 Miếng + khoai tây vừa + Coke
B6 Burrito + Gà 1 Miếng + khoai tây vừa + Coke

B6 Burrito + Gà 1 Miếng + khoai tây vừa + Coke

  • ID: B6
  • Tình trạng: Còn hàng

01 Cơm cuộn burrito 01 Miếng gà rán truyền thống 01 Khoai tây vừa 01 Pepsi

0254 3 515757

Giỏ hàng