B8 Salad Burrito + Gà 1 Miếng + Khoai + coke

  • B8 Salad Burrito + Gà 1 Miếng + Khoai + coke
B8 Salad Burrito + Gà 1 Miếng + Khoai + coke

B8 Salad Burrito + Gà 1 Miếng + Khoai + coke

  • ID: B8
  • Tình trạng: Còn hàng

01 Salad cuộn burrito 01 Miếng gà truyền thống 01 Khoai tây vừa 01 Coke

0254 3 515757

Giỏ hàng