D1 Spaghetti + Gà 1 Miếng + Khoai Tây + Coke

  • D1 Spaghetti + Gà 1 Miếng +  Khoai Tây + Coke
D1 Spaghetti + Gà 1 Miếng +  Khoai Tây + Coke

D1 Spaghetti + Gà 1 Miếng + Khoai Tây + Coke

  • ID: D1
  • Tình trạng: Còn hàng

01 Mì ý spaghetti 01 Gà rán truyền thống 01 Khoai tây chiên 01 Coke

0254 3 515757

Giỏ hàng