FA2: Burger Tôm + Burger Bò + 2 Miếng Gà + Khoai Tây + 2 Cokes

  • FA2: Burger Tôm + Burger Bò + 2 Miếng Gà + Khoai Tây + 2 Cokes
FA2: Burger Tôm + Burger Bò + 2 Miếng Gà + Khoai Tây + 2 Cokes

FA2: Burger Tôm + Burger Bò + 2 Miếng Gà + Khoai Tây + 2 Cokes

  • ID: FA
  • Tình trạng: Còn hàng

01 Burger tôm 01 Burger bò 02 Miếng gà rán truyền thống 01 Khoai tây chiên 02 cokes

0254 3 515757

Giỏ hàng