FA Burger Tôm + Burger Bò + 2 Miếng Gà + Khoai Tây + 2 Pepsi

  • FA Burger Tôm + Burger Bò + 2 Miếng Gà + Khoai Tây + 2 Pepsi
FA Burger Tôm + Burger Bò + 2 Miếng Gà + Khoai Tây + 2 Pepsi

FA Burger Tôm + Burger Bò + 2 Miếng Gà + Khoai Tây + 2 Pepsi

  • ID: FA
  • Tình trạng: Còn hàng

01 Burger tôm 01 Burger bò 02 Miếng gà rán truyền thống 01 Khoai tây chiên 02 Pepsi

0254 3 515757

Giỏ hàng