FR 1 2 Miếng Gà + Burger Bò + Khoai tây + 2 Pepsi

  • FR 1 2 Miếng Gà + Burger Bò + Khoai tây + 2 Pepsi
FR 1 2 Miếng Gà + Burger Bò + Khoai tây + 2 Pepsi

FR 1 2 Miếng Gà + Burger Bò + Khoai tây + 2 Pepsi

  • ID: FR1
  • Tình trạng: Còn hàng

02 Miếng gà rán truyền thống 01 Burger bò 01 phần khoai tây 02 Pepsi

0254 3 515757

Giỏ hàng