2 Miếng Gà + Burger Bò + Khoai tây + 2 Cokes

  • 2 Miếng Gà + Burger Bò + Khoai tây + 2 Cokes
2 Miếng Gà + Burger Bò + Khoai tây + 2 Cokes

2 Miếng Gà + Burger Bò + Khoai tây + 2 Cokes

  • ID: FR1
  • Tình trạng: Còn hàng

02 Miếng gà rán truyền thống 01 Burger bò 01 phần khoai tây 02 Cokes

0254 3 515757

Giỏ hàng