FR2 Burger Tôm + Popcorn + Khoai Tây + 2 Pepsi

  • FR2 Burger Tôm + Popcorn + Khoai Tây + 2 Pepsi
FR2 Burger Tôm + Popcorn + Khoai Tây + 2 Pepsi

FR2 Burger Tôm + Popcorn + Khoai Tây + 2 Pepsi

  • ID: FR2
  • Tình trạng: Còn hàng

01 Burger tôm 01 gà viên 01 khoai tây chiên 02 pepsi

0254 3 515757

Giỏ hàng