Combo: Burger Tôm + Popcorn + Khoai Tây + 2 Coke

  • Combo: Burger Tôm + Popcorn + Khoai Tây + 2 Coke
Combo: Burger Tôm + Popcorn + Khoai Tây + 2 Coke

Combo: Burger Tôm + Popcorn + Khoai Tây + 2 Coke

  • ID: FR2
  • Tình trạng: Còn hàng

01 Burger tôm 01 gà viên 01 khoai tây chiên 02 coke

0254 3 515757

Giỏ hàng