Combo Burrito + Spaghetti + Gà Rán + 2 Coke

  • Combo Burrito + Spaghetti + Gà Rán + 2  Coke
Combo Burrito + Spaghetti + Gà Rán + 2  Coke

Combo Burrito + Spaghetti + Gà Rán + 2 Coke

  • ID: FR3
  • Tình trạng: Còn hàng

01 Cơm cuộn burrito 01 Mì ý spaghetti 01 gà rán truyền thống 02 Coke

0254 3 515757

Giỏ hàng