FR3 Burrito + Spaghetti + Gà Rán + 2 Pepsi

  • FR3 Burrito + Spaghetti + Gà Rán + 2 Pepsi
FR3 Burrito + Spaghetti + Gà Rán + 2 Pepsi

FR3 Burrito + Spaghetti + Gà Rán + 2 Pepsi

  • ID: FR3
  • Tình trạng: Còn hàng

01 Cơm cuộn burrito 01 Mì ý spaghetti 01 gà rán truyền thống 02 Pepsi

0254 3 515757

Giỏ hàng