Combo 01 burger bò + 01 burger tôm + 04 miếng gà sốt cay

  • Combo 01 burger bò + 01 burger tôm + 04 miếng gà sốt cay
Combo 01 burger bò + 01 burger tôm + 04 miếng gà sốt cay

Combo 01 burger bò + 01 burger tôm + 04 miếng gà sốt cay

  • Tình trạng: Còn hàng

01 Burger Bò 01 Burger Tôm 04 Miếng gà chua cay

0254 3 515757

Giỏ hàng